Η Φιλοσοφία μας

H φιλοσοφία μας είναι απλή. «Το μέσο είναι το μήνυμα» και ως μήνυμα φροντίζουμε να το διαδώσουμε με αμεσότητα όπου καθίσταται αναγκαίο, αξιοποιώντας όλα τα τεχνολογικά εργαλεία νέας γενιάς για να προβάλλουμε σε απευθείας σύνδεση όλα όσα έχουν αξία σε πανελλαδική εμβέλεια. Έχοντας στο μυαλό μας πάντα το θεατή, προσεγγίζουμε κατάλληλα, βάση της εμπειρίας μας, τη λήψη της εικόνας, ώστε να νιώθει ότι είναι και ο ίδιος εκεί αφού δε χάνει καμιά σημαντική πληροφορία σε εικόνα και ήχο.

Η αξιοπιστία με την οποία περιβάλλουμε την κάλυψη των γεγονότων που μας υπαγορεύετε, είναι αποτέλεσμα όχι μόνο της επένδυσης σε υψηλής απόδοσης τεχνολογικό εξοπλισμό, όπως drones υψηλών προδιαγραφών ανάλυσης εικόνας ή πάγια δυνατότητα σε οποιαδήποτε υπηρεσία μας Full HD απεικόνισης, αλλά και προϊόν επίμονης θεωρητικής αναζήτησης στην ιδέα πως κάθε πάροχος σύνδεσης διαδικτύου αξίζει να απολαμβάνει την εμπειρία της θέασης ενός διαδραματιζόμενου στο τώρα γεγονότος, από την άνεση του σπιτιού του, καθιστώντας εφικτή ακόμα και τη διαδραστική παρουσία του στο γεγονός, αμφισβητώντας στην πράξη τις φυσικές αποστάσεις ως ανασταλτικό παράγοντα συμμετοχής.

Η αξία της διεύρυνσης της δυνατότητας είναι άλλωστε για εμάς, αξία σύμφυτη με τη διαφάνεια αλλά και το δημοκρατικό ιδεώδες και η προσφορά της τεχνολογίας σε αυτήν τη συμμετοχή, προωθητικός παράγοντας στην εξεύρεση των νέων προοπτικών επικοινωνίας.